skip to Main Content
Tegn en bog

TEGN en bog

TEGN en BOG er mødet mellem mennesker, ord og billeder

Tegn en bog, er for unge og voksne, som selv vil læse eller lytte til oplæsning af gode bøger, for at hente inspiration til at  tegne.

Tegn en bog – workshops starter ofte med et par lette opvarmnings-tegneøvelse. Så  læser værten op fra en udvalgt, skønlitterær tekst. Alle lytter, tager notater, småskitser, lader sig føre med af fortællingen. Efter oplæsningen tegner alle  små eller større skitser. Der holdes pauser, efter behov, måske mere oplæsning, så mere tegning. Til sidst ser vi samlet på dagens frembringelser, taler om dem, om dagens tekst og oplevelsen generelt. En workshop varer normalt 3 timer.

Her er et par deltagerudsagn fra Tegn en Bog workshops:

  • “At sidde sammen og få læst op nærer noget hos mig, som er rigtig rart, jeg går glad herfra,”
  • “Når vi her kan fordybe os i fællesskab, er det som om, vi kommer i kollektivt flow. Jeg kan ikke sidde koncentreret over en bog eller en tegning så længe derhjemme.” 

På Tegn en Bog workshops afprøver vi mulighederne i enkle, uambitiøse skitser, inspireret af den tekst, der læses op. Det er også gode anledninger til at opleve rolige, fordybede fritimer sammen med andre. Ved at tegne bogen, bliver man i teksten i længere tid og oplever en anden dybde, sammen. Alle er velkomne uanset tegneerfaring.

Næste workshop

Tegn en Bog – Workshops arrangeres i samarbejde med museer, biblioteker og kunstforeninger.

Kommende workshops udbydes og arrangeres i samarbejde mellem Knud Rasmussens Hus, Industrimuseet Frederiksværk og Originalerweize. De foregår i “Annekset”, lokalet med den smukkeste udsigt i Hundested, ved siden af Fyrgården og Knud Rasmussens Hus. Første gang lørdag den 11. september og de efterfølgende 2 lørdage.  Læs mere i museets aktivitets program for 2021

Den 30. oktober introduceres et nyt initiativ – Tegn en Bog som kursus, i samarbejde med Farum Bibliotek. Mere info følger…

Foto fra Tegn en Bog workshop i Hundested
Tegn en Bog workshop organiseret og udbudt i samarbejde med Industrimuseet Frederiksværk og Knud Rasmussens Hus

Workshop

TEGN en BOG workshops konkret

Når du læser eller lytter til en bog, skaber fantasien billeder.  Når du tegner bogen, omsætter du fantasien til et konkret, æstetisk udtryk – en tegning!

Derved udvider og beriger du læseoplevelsen med nye kvaliteter.

Du skal ikke forvente at skabe fantastiske tegninger på Tegn en Bog workshops, så lad endelig præstationsangsten blive hjemme. På workshoppen prøver vi os frem med diverse skitser. De kan udvikles og gennemarbejdes senere, hvis man har lyst til det.

Deltagerne i Tegn en bog workshops sagde efterføgende:

  • Jeg kunne tegne på samme måde derhjemme, men det er hyggeligere at gøre det i selskab med andre.
  • Tegn en Bog er en anden måde at bruge biblioteket på, hvor vi kan gå tilbage til litteraturen og opleve en anden fordybelse
  • Det er hyggeligt at være flere sammen, det nærer noget hos mig, som er rigtig rart, jeg går glad herfra
  • Jeg kan ikke sidde koncentreret over en bog eller en tegning så længe derhjemme, når vi sidder her og fordyber os i fællesskab, er det som om, vi kommer i et kollektivt flow
  • Det er også dejligt at blive inspireret ved at se de andres tegninger

Har du forslag til steder eller begivenheder, hvor TEGN en BOG giver god mening,  bliver de modtaget med tak på mail@etank.nu

Deltagere om tegnebordet ved Tegn en Bog workshop i Hundested, september 2020
Grønlandske kvinder varmer nødlidende Harald Moltkes fødder på deres maver. Skitse af workshopdeltager
Tegninger fra Tegn en bog workshop på Farum Bibliotek 23. november
Foto af Tegn en Bog workshop på biblioteket i Helsingør
På Helsingør Bibliotek mødtes modige læsere og gav sig til at tegne, med inspiration fra dagens tekst.
Fra program for tegn en bog workshops i Farum i november
Målet er ikke at skabe fantastiske tegninger, men at deltage stille og roligt. Tændstikmennesker og ditto omgivelser kan være gode begyndelser på en litterær samtale

HVAD SIGER DELTAGERNE?

TEGN en bog havde debut, som workshop, i 2018 på smukke Helsingør Bibliotek. Med udsigt til Kronborg og den svenske kyst lyttede deltagerne til højtlæsning af fx Karl Ove Knausgaards ‘Min kamp’ og genfortalte egne læseindtryk i tegnede skitser. Se, hvad deltagerne sagde:

Forfatter læser op, af sin bog på Tegn en bog workshop, Helsingør Bibliotek
Forfatter, Louise Klinke Øhrstrøm, læser op af sin bog til tegneworkshop på biblioteket i Helsingør

At sidde sammen og få læst op er både hyggeligt og nærende. Det inspirerer mig, at tegne sammen med andre

Bøgerne giver den rigtige stemning til denne type beskæftigelse. At have biblioteket her som ramme, har bidraget med seriøsitet.

Oplevelsen af at blive inviteret indenfor, til et veltilrettelagt forløb, hvor vi tilmed er blevet beværtet med kaffe med mere, det er alt sammen med til at jeg har følt mig velkommen og at vi har kunnet arbejde så seriøst med ideen.

For mig er TEGN en BOG en slags yoga for hjernen.

Læsning er flygtig. Associationer og forestillinger forsvinder hurtigt igen. Når jeg tegner, mens jeg lytter, kan jeg blive i oplevelsen længere. Jeg er i stemningen i længere tid. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det her før – altså tegnet de bøger, jeg læser. At tegne er at se, at tegne teksten skærper kontakten til indholdet. Fremfor alt skærpes koncentrationen og læseoplevelsen

HVAD SIGER SAMARBEJDSPARTNERNE?

TEGN en bog havde debut, som med åbne workshops på Helsingør Bibliotek, fulgt op af et forløb på Biblioteket i Farum. I august/september 2020 inviteres til 3 nye workshops, denne gang på kanten af nordlige Sjælland ved Hundested og Knud Rasmussens Hus.

Se, hvad medarrangørerne sagde:

Bibliotekar Annebeth Møller med deltagere i Tegn en Bog workshop på biblioteket, Kulturværftet i Helsingør
Bibliotekar Annebeth Møller med deltagere i Tegn en Bog workshop på biblioteket, Kulturværftet i Helsingør

Dorthe Lykkegaard og Annebeth Møller bibliotekarer i Helsingør Bibliotek: “VI har samarbejdet med Elsebeth Tank om at teste og udvikle formatet ’TEGN en BOG’. Her har vi oplevet Elsebeth som en  professionel, engageret og yderst velforberedt samarbejdspartner. Hun har naturlig autoritet og i facilitatorrollen besidder hun en behagelig ro, der har en smittende og tryghedsskabende effekt på workshopdeltagerne. Det har været en meget stor fornøjelse at udvikle TEGN en BOG sammen med Elsebeth.”

BESTIL EN WORKSHOP

Har du en ide til Tegn en bog – workshop, så send et par forklarende ord – og vi kontakter dig indenfor få dage.

BLIV TEGN EN BOG-AMBASSADØR

TEGN en BOG workshop i udvikling

Som ide og aktivitet er TEGN en BOG under udvikling. Når vi holder konkrete workshops, indhenter vi flere erfaringer om kombinationen litteratur, læse, lytte, tegne, samtale – og bedre forståelse for konceptets styrker og svagheder.

Der er netop indgået aftale med et museum i Nordsjælland om afholdelse af 3 TEGN en BOG workshops i august og september 2020. Det vil yderligere berige ideen og vise, hvordan TEGN en BOG kan bidrage til at brugeren styrker kendskab og fornemmelse for museets tema.

Derimod er vi ikke langt nok til at arbejde med ideen om TEGN en BOG ambassadører. Det bliver sjovt, når vi kommer dertil. Vil du være med, så skriv til mail@etank.nu

Skitser fra Tegn en Bog workshop
Her kunne der være en billedtekst
Back To Top