Skip to content

Tegninger af ‘Sommerfugledalen’

Tegninger af sonetter viser tydeligt styrken i at kombinere skønlitteratur og tegning

Når det gælder fordybet læsning er jeg nået til Inger Christensens forfatterskab på et sent tidspunkt i livet. Faktisk blev det først i sommeren 2018, som nu går på hæld, at jeg fik løftet en flig til rigdommen. Det skete med læsning af pragtværket ‘Sommerfugledalen.’

Mange timer og dage gennem denne sommer har jeg reserveret til at dykke ned i ‘Sommerfugledalens’ sonetter – både for at læse og forstå tekstens mangfoldighed af elementer og for at bruge teksterne som udgangspunkt for tegning.

Hidtil har jeg arbejdet ud fra devisen ‘TEGN en BOG’, men ‘Sommerfulgedalen’ har inspireret mig til at  tegne sonetter.  Over sommeren er det blever til 5 tegninger – så jeg har 10 til gode. Oplevelsen af hvor forskellige de 8 linjer i hver sonet falder ud som tegninger, viser noget af styrken i at tegne ud fra en tekst. Også hvis man vil tale om den, sammen med andre – tegnende læsere, eller bare læsere.

Tegning af Sommerfugledalen sonet nr 3

‘Sommerfugledalen’ er skrevet i en ‘sonetkrans’ . Wikipedia forklarer sonetkrans som følger: en samling af 14 sonetter, som opfylder nogle bestemte formkrav: Sidste linje i sonet 1 er den samme som første linje i sonet 2; sidste linje i sonet 2 er den samme som første linje i sonet 3, osv. frem til sidste linje i sonet 14, som er den samme som første linje i sonet 1. De 14 førstelinjer (eller sidstelinjer) danner tilsammen en 15. sonet, mestersonetten.

PS – Vil du teste ideen om at Tegne-en-bog, så kom til Helsingør Bibliotek på lørdag den 1. september 2018 kl. 10-13.

Der står jeg for en workshop, som er åben for alle. Vi tegner fra et uddrag af Helle Helles seneste roman ‘de’. Tekstuddraget læses op i starten af workshoppen, så alle er med. Se mere på linket og tilmeld dig, der. Deltagelse er gratis

Back To Top