Skip to content

Skal man tro WHO Europe’s nyligt publicerede rapport, vokser vores vilje og lyst til at trøste andre, når vi har et aktivt engagement i kunst og kultur, bredt forstået. Det er ikke afgørende, om vi dyrker skuespillet, koncerterne, litteraturen og billedkunsten fra publikumspositionen eller selv udfolder os. Det hele hjælper!

Gennem konklusioner fra mange forskellige europæiske ‘case-stories’ fremhæver rapporten værdien af kunst- og kulturoplevelser i forhold til socialitet og sundhed.

Den opererer med kunst og kultur i fem brede kategorier. Blandt dem at læse, at skrive, at deltage i litteraturfestivaller samt at beskæftige sig med kunsthåndværk, design, maleri, fotografi, animation. Med andre ord kan også bibliotekerne og deres samarbejdspartnere, i denne rapport, finde belæg for deres medvirken til fremme af befolkningens sundhedstilstand og sociale kapacitet.

Fra rapporten har jeg i øvrigt hæftet mig ved flg.:

 • at deltagelse og oplevelse af kunst kan bidrage til reducering af ensomhed og social isolation.
 • at et aktivt ’kunst-engagement’ kan fremme den sociale bevidsthed og føre til større ‘lyst og vilje til at trøste og hjælpe andre (i rapporten kaldet pro-socialitet).
 • at oplevelser med kunst har en positiv effekt på sociale faktorer, som påvirker menneskers sundhed og bidrager til at styrke en generelt sundhedsfremmende adfærd.
 • at oplevelser med kunst giver næring til den sociale og lokale kapital – både individuelt og kollektivt.
 • at deltagelse i gruppesammenhænge, f.eks. i kor eller håndarbejde er særlig effektiv til at fremme samspil, selvfornemmelse og en form for social inklusion.

Rapporten indeholder i ø. mange enkelte afsnit, hvor emnet kunst og sundhed adresseres i forhold til børn, alderdom og patientgrupper med udvalgte sygdomme.

Fra egne erfaringer og med henvisning til rapportens pointer må ‘Tegn en Bog’ også kunne bidrage til at gøre verden til et bedre sted.

For at finde ud af, hvad metoden kan og ikke kan, spørger jeg altid deltagerne efter ‘Tegn en Bog’- Workshops, om deres oplevelser og tanker omkring dagen.

I det sidste forløb på Farum Bibliotek sagde deltagerne f.eks.:

 • Jeg er taknemmelig over bibliotekets åbenhed, vi kan komme her og lytte og tegne, vi behøver ikke engang at have en blyant med
 • Jeg kunne tegne på samme måde derhjemme, men det er hyggeligere at gøre det i selskab med andre.
 • Tegn en Bog er en anden måde at bruge biblioteket på, hvor vi kan gå tilbage til litteraturen og opleve en anden fordybelse
 • Det er hyggeligt at være flere sammen, det nærer noget hos mig, som er rigtig rart, jeg går glad herfra
 • Jeg kan ikke sidde koncentreret over en bog eller en tegning så længe derhjemme, når vi sidder her og fordyber os i fællesskab, er det som om, vi kommer i et kollektivt flow
 • Det er også dejligt at blive inspireret ved at se de andres tegninger

Læs rapporten fra WHO via linket:

“Health Evidence Network synthesis report 67
 What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review.”

Back To Top